Koos Veefkind

Algemeen directeur / Informatievoorziening Belastingdienst

De essentie is dat wij eigenlijk altijd geneigd zijn om te kiezen voor de weg van de minste weerstand.

De weg van de minste weerstand is toch vaak mensen om je heen te verzamelen die jou misschien wel bevestigen.
Of die net zo denken als jij, dat is makkelijk want dan heb je namelijk geen discussie, kun je gewoon lekker snel door.

En dat is eigenlijk iets wat we in allerlei processen heel veel volgens mij bij elkaar hebben georganiseerd. 
En als je daar dus niet heel bewust aandacht voor hebt en aandacht geeft, dan gebeurt dat ook niet en dat is ook dat je er de tijd voor neemt en de tijd voor geeft.

En dan krijg je eigenlijk een situatie waarin je eigenlijk alleen maar mensen hebt die jou zelf misschien versterken, die op dezelfde manier denken .. dus .. eigenlijk meer van hetzelfde. En dat gaat je probleem niet oplossen uiteindelijk.


Laten we het maar gewoon vergelijken met een voetbalteam om het maar zo te zeggen. Een voetbalteam, daar kan je misschien elf Messi’s in selecteren, maar de vraag is of dat dan een goed team is. En als je de goede mix weet te vinden, dan is het optimaal. En dat is nou precies waar we volgens mij als overheid – daar gaat het vaak over de menselijke maat naar buiten toe -, maar ook naar binnen toe, daar hebben we die menselijke maat ook echt nodig.

We moeten ons ook soms bewust zijn van het feit dat we misschien wel een norm hebben, maar er is ook soms een reden om van die norm
af te wijken. Kijk, als jij als een soort van robot bent aangesteld, als je dat zo ziet, om regeltjes uit te voeren, dan is de vraag wat dan je toegevoegde waarde is als leider. En dat is precies waar het hier om gaat.

Als leider sta je voor een organisatie. Dat betekent ook dat er van jou verwacht mag worden dat je dingen in perspectief 
kunt plaatsen, in de context van de organisatie en in de context van de omgeving. En op basis daarvan tot een besluit komt.

En dat hoeft dus niet altijd zo te zijn dat je zegt van: ‘het regeltje was linksaf dus gaan we altijd linksaf’.
En als je dat kunt uitleggen, dan is dat ook prima. Want dat is volgens mij waar je voor aan bent genomen.

Het begint bij voorbeeldgedrag.
Dus ik denk inderdaad dat het echt een leiderschapsvraagstuk is.

(ondertiteling kun je bij instellingen aanzetten)


Ben jij ook een Onbeperkte Denker?