Waar kan ik terecht met problemen of ideeën voor toegankelijkheid?

“Ook in het nieuwe normaal moeten mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen”

Nu iedereen zich voorbereidt op het zogenoemde nieuwe normaal met de anderhalve meter afstand regel, ervaren veel mensen met een beperking problemen met de toegankelijkheid. Het kan gaan om fysieke toegankelijkheid, maar ook om digitale toegankelijkheid. Sinds kort kunnen mensen problemen die zij op deze gebieden ervaren, melden bij een speciaal meldpunt van het College van de Rechten van de Mens. Zij kunnen daar ook terecht als zij ideeën hebben over hoe het beter kan met de toegankelijkheid. Mensen met een beperking moeten namelijk ook in het nieuwe normaal volwaardig en op voet van gelijkheid met anderen mee kunnen doen in de samenleving, inclusief het werk. Meer over het Meldpunt Goed Toegankelijk lees je op de Website van het College: https://mensenrechten.nl/nl/goedtoegankelijk
Het College voor de Rechten van de Mens is ook monitoringsinstantie van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.
Auteur: Jenny van Hoof, Juridisch medewerker, lid Wob-team ministerie OCW

Ben jij ook een Onbeperkte Denker?