Pop-up Belastingdienst Eindhoven

Onbeperkte Denkers pop-up Belastingdienst Eindhoven

Ruim 200 medewerkers meldden zich aan als Onbeperkte Denker bij de pop-up op 10 september 2019! Tevens werd de eerste ODE – de Onbeperkte Denkers Erkenning – uitgereikt. De ODE is bedoeld om goede voorbeelden van mensen of afdelingen die werk maken van de banenafspraak, in de schijnwerpers te zetten. Goed voorbeeld doet immers volgen!