Eric van der Weg, Ingmar Dobbelaar en Lilian Enzerink

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Eric van der Weg, Ingmar Dobbelaar en Lilian Enzerink van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvingen een ODE voor hun enthousiaste en onbeperkte inzet om mensen met een arbeidsbeperking op te nemen in hun team. “Mensen een kans geven, samen groeien, samen leren, ik vind het een win-win situatie”. “Er zit veel verborgen kwaliteit in de kaartenbak waar de doelgroep van de banenafspraak in zit, zorg dat je het inzet.” “Mensen uit de doelgroep zorgen voor de diversiteit die nodig is binnen de afdelingen van de overheid zoals ik die zie.”