Leidinggevenden: Het past ons en we willen dit echt…

Een inventarisatie van ervaringen, behoeften en ideeën van leidinggevenden in het werken met medewerkers met een arbeidsbeperking.

In een periode van 6 weken in april en mei 2020 zijn 50 leidinggevenden telefonisch geïnterviewd, verdeeld over zo’n 8 rijksonderdelen. In een gesprek van een half uur werd gesproken over hun ervaringen, behoeften en ideeën. Er zijn vragen aan de orde gekomen over de uitdagingen, kansen, belemmeringen en barrières. Goed werkende voorbeelden zijn besproken en vele ideeën zijn geopperd.

Doel van dit document is om inspiratie en inzichten te bieden én handvatten voor actie en beleid voor verschillende doelgroepen binnen het rijk. Of je nu leidinggevende bent, (lid van) een team, beleidsmedewerker, HR adviseur, of iemand uit de doelgroep zelf: haal uit dit inspiratiedocument wat voor jou relevant is!

7 helpende tips van leidinggevenden

Denk vanuit krachten en talenten

Ontzorg

Benut aanwezige ervaring en enthousiasme

Maak het zichtbaar en blijf agenderen

Creëer collectiviteit

Maak het minder vrijblijvend

Waardeer