Concrete acties

De afgelopen maanden bleek het onmogelijke mogelijk: Nederland is massaal thuis en online aan het werk. Er is ruimte voor anders denken en anders werken. Nu is de tijd voor meer inclusiviteit!

Wat kan jij doen om meer mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven op werk en zelfontplooiing?

  • Agendeer in teammeeting: inspireer jouw team met jouw verhaal over inclusiviteit/de banenafspraak/(een specifieke) arbeidsbeperking. Mail ons voor een brainstorm over aanpak en ondersteunend materiaal. We denken graag met je mee!
  • Zet een rolmodel in de spotlights en breng hem of haar een ODE Lees meer  en bekijk de ontvangst van de ODE door Wouter Jongepier (BZK).
  • Organiseer een (online) team challenge: wat zijn de ervaringen, inzichten en kansen die jouw team ziet voor bijdragen aan de banenafspraak? Mail ons voor de aanpak.
  • Kan jouw leidinggevende nog wat stimulans gebruiken? Laat ons weten bij welk onderstaand actiepunt(en) jouw leidinggevende baat kan hebben. Dan trakteren wij hem of haar – op een ludieke, positieve wijze – op een persoonlijke (online) meet-and-greet met Onbeperkte Denkers! Mail ons zijn of haar gegevens.

Leidinggevende?

  • Agendeer de banenafspraak in de volgende teammeeting. Leuke aanpak of insteek nodig? Bekijk of bestel het boekje GEWOON DOEN
  • Spar eens vrijblijvend met de HR adviseur Banenafspraak van jouw Rijksonderdeel over vraag en aanbod,  aanspreekpunten in de organisatie en op maat begeleiding voor team en medewerker.
  • Spar met een collega-leidinggevende met ervaring met de doelgroep in zijn team. Mail ons en wij helpen je aan een goede match. Of laat je inspireren door deze interviews met leidinggevenden: René van der Burg, Kyra Rietbroek, Jan Pool, Kavita Hira.
  • Zie je beren, drempels of knelpunten? Spar eens onbevangen met een Rijksmedewerker uit de doelgroep. We brengen je graag in contact met de LEAGUE. Lees hier het interview.
  • Bekijk welke werkzaamheden/vacatures geschikt zouden kunnen zijn voor iemand uit de doelgroep en bespreek het met je team.
  • Regel een stageplaats of werkervaringsplek in jouw team. Mail ons voor suggesties of hulp hierbij.

Je kunt ook het volledig rapport downloaden wanneer je er nog meer over wilt weten.