18 mei 2022 Highlights Onbeperkte Denktank meeting

Op 18 mei hielden we een online denktank-meeting met 19 Onbeperkte Denkers.

De insteek: laten we kijken naar de toekomst! Het jaar 2025: vanzelfsprekend is de werkvloer divers en inclusief. Maar hoe ziet dat er eigenlijk uit? Wat gebeurt er dan wel en wat niet meer? Welke voorwaarden liggen daaraan ten grondslag? Wat hebben we nog te doen om daar te komen?

Vanuit onze eigen ervaringen en expertise, met oog voor belemmeringen en oplossingen, maakten we gezamenlijk de vertaalslag van de praktijk naar suggesties voor beleid op D&I binnen de Rijksoverheid.

Het leverde frisse blikken, goede input en positieve energie op!