Het bestuur van de League Rijk bestaat uit: Ivan Henczyk (communicatie), Marjolein Vreeman (proces) en Basten Quaedvlieg (strategie).

Een echte meerwaarde:

League of extraordinary people

De League of Extraordinary People is het netwerk voor en door rijksambtenaren met een bijzonderheid. Het is van meerwaarde voor iedere organisatie om collega’s met een bijzonderheid  te hebben. Zij weten hoe het is om met tegenslagen om te gaan en zijn vaak erg gemotiveerd. Bovendien heeft diversiteit in collega’s die een goede afspiegeling van de maatschappij vormen, binnen een team veel toegevoegde waarde.  

Ontwikkeling, beeldvorming en toegankelijkheid

“Mensen komen vaak binnen met een academische opleiding, maar met weinig werkervaring. Zij krijgen dan een baan onder hun opleidingsniveau, zodat ze eerst rustig kunnen acclimatiseren. Daarna zou er een volgende stap moeten komen, zodat mensen zich kunnen ontwikkelen en carrière kunnen maken. Deze stap ontbreekt nogal eens”, vertelt Basten. ‘’De League zet zich in om mensen met een bijzonderheid wél die volgende stap te laten maken.’’

De League wil binnen de rijksoverheid een realistisch beeld neerzetten van mensen met een bijzonderheid.  Dit kan onder andere door open gesprekken aan te gaan. “Er kan sprake zijn van miscommunicatie tussen iemand met een bijzonderheid en het management. Het management kan onnodige angsten hebben om fouten te maken. De medewerker in kwestie ziet dat wel maar weet niet goed hoe dit aan te kaarten. Wij kunnen dan aanschuiven en beide partijen samenbrengen.”

Ook toegankelijkheid speelt een belangrijke rol. “Omdat ik geboren ben met een zware rugafwijking (Scoliose), heb ik een aangepaste stoel. Toen ik bij BZK kwam werken, moest mijn aangepaste stoel van het ene gebouw naar het andere gebouw worden verplaatst. In het gebouw van mijn nieuwe werkgever kreeg ik een mail dat de stoel het pand niet in mocht, omdat deze niet bij het interieur paste. Mijn manager zei toen letterlijk: ‘Die stoel rol ik hier persoonlijk binnen en de eerste persoon die daar wat van zegt, kan een klap voor z’n kop krijgen!’ Het ontvangen van de mail was niet leuk maar met zo’n manager wist ik: dat komt wel goed! We moeten als mensen met een bijzonderheid doorzetten en medestanders zoeken. Dan vergroten we de toegankelijkheid vanzelf. In de eerste plaats doe je dat voor jezelf en in de tweede plaats voor de mensen die na jou komen. En toegankelijkheid omvat veel meer. Het gaat bijvoorbeeld ook over inclusieve sollicitatiegesprekken, veilige werkomgeving, de bespreekbaarheid van beperkingen en toegang tot informatie”, aldus Basten.

Persoonlijke motivatie

“Bij de League vind ik het makkelijker om kansen te pakken dan op mijn werk”, vertelt Marjolein. “Door de League groei ik enorm en dat is ook weer goed voor mijn team. Ook het netwerk spreekt mij aan. In deze tijden van Corona waarin we veel thuis zijn, hebben we wekelijks contact. Dit contact is ook persoonlijk en we organiseren zelfs spelletjesavonden.”

Ivan vult aan: “Ik zeg altijd dat ik twee beperkingen heb. De ene beperking is mijn autisme en de andere beperking is de betekenis die mijn omgeving en ikzelf aan dat label geven. Het kost mij tijd om het stereotype beeld van autisme dat ik over mezelf geleerd heb, los te laten. Door de League leer ik mijzelf te ontwikkelen en te verwoorden waar ik goed in ben.”

Hoe de League begon

Basten bracht op verzoek van het management van zijn toenmalige werkgever, het Rijksvastgoedbedrijf, mensen met een bijzonderheid bij elkaar. Het doel: samen bespreken wat er speelt, wat er goed gaat en wat er beter kan. De bijeenkomsten werden enorm gewaardeerd. Mensen konden hun hart luchten, hun successen delen en aangeven wat er beter kon. Soms schoven er mensen aan van HRM, of van het management. “Zij vonden het heel prettig om in een open gesprek te kunnen aangeven wat zij zien en ervaren in het werken met mensen met een bijzonderheid. Dit had een versterkende werking. We besloten om ons informeel te organiseren. We noemden het de League of Extraordinary People.”

De League is Rijksbreed

Managers en ook een SG van verschillende ministeries zijn in gesprek  gegaan met de League en  lieten zich inspireren. “Wat ze zagen, waren intelligente mensen met een goed verhaal, die goed functioneren in een volwaardige baan”, vertelt Basten. Ook bij andere rijksonderdelen zijn en blijven er ‘lokale’ Leagues ontstaan. Alle leagues zijn gericht op ontmoeting, kennisdeling en elkaar versterken.

Hoe anderen kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de LEAGUE

  • Door een realistisch beeld neer te zetten van mensen met een bijzonderheid. Hen te laten zien voor wat ze kunnen. En flexibiliteit te bieden. Daar schort het nog weleens aan, binnen de Rijksoverheid.
  • Behoefte aan talent op een krappe arbeidsmarkt: laat dit talent niet verloren gaan, maar gebruik de talenten van mensen met een bijzonderheid. Geef mensen met een bijzonderheid de kans om hun talenten te laten zien en te ontwikkelen.
  • Het moet de normaalste zaak van de wereld worden. Mensen moeten worden gezien voor hun talent, niet voor hun bijzonderheid of handicap. En ook in leidinggevende functies aanwezig en zichtbaar zijn.

Basten: “De LEAGUE is er voor mensen met een bijzonderheid, maar we nodigen iedereen van harte uit die wil bijdragen aan inclusie, zoals ook onze beschermpersonen. En belangrijk is om specifiek aandacht te besteden aan inclusie van mensen met een bijzonderheid en dit niet te laten opgaan in het D&I brede thema. Inclusie van mensen met een bijzonderheid is niet alleen een identiteitsvraagstuk of acceptatievraagstuk. Het begint vaak al met überhaupt een gebouw niet in kunnen komen met een rolstoel, of niet de faciliteiten tot je beschikking hebben om je werk uit te kunnen oefenen. En als manager hoef je een medewerker met een bijzonderheid niet met fluwelen handschoenen aan te pakken. Wees duidelijk, vertel wat er goed gaat en ook wat er beter kan”, aldus Basten. En last but not least: “Help ons om het glazen plafond te slopen. Mensen met een bijzonderheid kunnen zich ook ontwikkelen tot prima managers.”

Oproep

Als je een bijzonderheid hebt, denk alvast na over je volgende stap. Pak zelf de regie en neem het initiatief. Voer een open gesprek met elkaar. Werk je bij het Rijk en heb je een bijzonderheid: sluit je aan bij de League. Is er binnen jouw departement nog geen League: richt er dan een op. Voor meer informatie en contact mail naar: league@onbeperktedenkers.nl


Kennismaken met het bestuur:

Het bestuur van de League Rijk bestaat uit: Marjolein Vreeman (proces), Ivan Henczyk (communicatie) en Basten Quaedvlieg (strategie).


Marjolein werkt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij is verantwoordelijk voor het verbeteren van het monumentenregister. Marjolein is steengoed in het plannen en begeleiden van complexe processen. Ze weet binnen de League wat er speelt en wanneer er gehandeld moet worden. Ze houdt iedereen scherp.

Ivan werkt drie jaar bij de Rijksoverheid. Eerst bij Rijkswaterstaat aan de afronding van infrastructuurprojecten. En sinds een half jaar als beleidsmedewerker bij de directie MBO van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Daarnaast zet hij zich al jaren in allerlei bestuursfuncties in voor LHBTI- en autisme emancipatie. Ivan zorgt ervoor dat de League vriendelijk en duidelijk communiceert met de achterban en het management.

Basten werkt bij Binnenlandse Zaken bij het Directoraat-Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering. Hij is de rechterhand van de plaatsvervangend directeur-generaal. Binnen het bestuur is hij eerste aanspreekpunt voor iedereen en de strategicus.

Ben jij ook een Onbeperkte Denker?