Themabijeenkomst League OCW

Op dinsdag 25 mei organiseert League OCW een themabijeenkomst over hybride werken.

Hybride werken gaat over hoe de balans tussen thuis- en op kantoor werken er op korte en lange termijn uitziet. We beginnen met het bespreken van de stand van zaken en planning en vervolgens gaan we in gesprek over wat dit betekent voor collega’s met een arbeidsbijzonderheid.  

Je bent van harte uitgenodigd! De bijeenkomst staat nadrukkelijk open voor iedereen met een arbeidsbijzonderheid. Ongeacht of je onder een bepaalde wet of definitie valt en ongeacht je opleidingsniveau of functie.

Over het programma
Het programma start om 15.30 uur en ziet er globaal als volgt uit:

1. Inleiding (5 minuten)
2. Presentatie van het projectteam hybride werken binnen OCW; stand van zaken en welke maatregelen worden er genomen (30 minuten)
3. Deelsessies om input te verzamelen. (tweemaal 15 minuten, is 30 minuten).
4. Afsluiting (5 a 10 minuten)

Graag tot 25 mei!

Over de League
Klik hier voor meer over de League Rijk.

Aanmelden

Stuur een e-mail met als onderwerp “Aanmelding bijeenkomst 15 april” naar league@minocw.nl. Je ontvangt dan een agendaverzoek inclusief webexlink.


Ben jij ook een Onbeperkte Denker?