De beweging Onbeperkte Denkers

De beweging Onbeperkte Denkers zet zich in om de inclusiviteit op de werkvloer bij het Rijk te stimuleren. Omdat iedereen een eerlijke kans op werk en ontwikkelingsperspectief verdient.

Met de huidige campagne kunnen we ervoor zorgen dat er meer ruimte komt voor medewerkers met een arbeidsbeperking binnen het Rijk. Dit doen we vooral door het creĆ«ren van bewustwording. Hoe? Door het thema bespreekbaar te maken. Door verantwoordelijkheid te nemen. Door bijzonder normaal te vinden, en te beseffen dat eigenlijk iedereen zijn beperkingen heeft. Door te denken in mogelijkheden en talenten, in plaats van beperkingen. Door te doen!

De Wet Banenafspraak:
werk maken van ambities

De Rijksoverheid is een van de grootste werkgevers van Nederland en staat open voor iedereen die naar vermogen kan werken. Vanuit de Wet Banenafspraak zijn ambities geformuleerd voor het aantal medewerkers met een arbeidsbeperking binnen de Rijksoverheid. Om deze ambities kracht bij te zetten, is een beweging gestart die het inclusieve werkklimaat bij de ministeries ondersteunt, conform het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2020-2025. Daarnaast wordt er gewerkt aan meer banen voor arbeidsbeperkten bij het Rijk.

Ben jij ook een Onbeperkte Denker?