De beweging Onbeperkte Denkers

De beweging Onbeperkte Denkers zet zich in om de inclusiviteit op de werkvloer bij het Rijk te stimuleren. Omdat iedereen een eerlijke kans op werk en ontwikkelingsperspectief verdient.

Onbeperkte Denkers is een rijksbrede beweging; elke rijksambtenaar kan zich aanmelden als Onbeperkte Denker. Onbeperkte Denkers zijn mensen die een steentje willen bijdragen aan een diverse en inclusieve rijksoverheid, waar kans op werk en ontwikkelingsperspectief is voor iedereen.

Dit doen we vooral door het creëren van bewustwording. Hoe? Door het diversiteit en inclusie zichtbaar en bespreekbaar te maken. Door inzichten te verschaffen in onze (voor)oordelen: waar ze vandaan komen en hoe hiermee om te gaan. Door inzicht te geven in wat diversiteit oplevert: creativiteit, innovatie, wendbaarheid, tevredenheid, loyaliteit en geluk. Door verantwoordelijkheid te nemen. Door ‘anders’ zijn of denken normaal te vinden en te beseffen dat iedereen erbij hoort. In de samenleving en op de werkvloer. Door te denken in mogelijkheden en talenten, in plaats van in beperkingen. Door te doen!

Elke Onbeperkte Denker bepaalt zelf op welke manier hij of zij zich wil inzetten voor dit thema. Bijvoorbeeld door het onderwerp bespreekbaar te maken op de afdeling, of door mee te doen aan één van de Onbeperkte Denker Challenges. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden binnen de Onbeperkte Denkers community! Kijk hiervoor op de pagina ‘Kom in Actie!’

Ben jij ook een Onbeperkte Denker?