De beweging Onbeperkte Denkers

De beweging Onbeperkte Denkers zet zich in om de inclusiviteit op de werkvloer bij het Rijk te stimuleren. Omdat iedereen een eerlijke kans op werk en ontwikkelingsperspectief verdient.

Onbeperkte Denkers is een rijksbrede beweging; elke rijksambtenaar kan zich aanmelden als Onbeperkte Denker. Onbeperkte Denkers zijn mensen die een steentje willen bijdragen aan een inclusieve rijksoverheid, waar kans op werk en ontwikkelingsperspectief is voor iedereen. Onze huidige campagne richt zich met name op de instroom van medewerkers met een arbeidsbeperking.

Met de huidige campagne kunnen we ervoor zorgen dat er meer ruimte komt voor medewerkers met een arbeidsbeperking binnen het Rijk. Dit doen we vooral door het creëren van bewustwording. Hoe? Door het thema bespreekbaar te maken. Door verantwoordelijkheid te nemen. Door bijzonder normaal te vinden, en te beseffen dat eigenlijk iedereen zijn beperkingen heeft. Door te denken in mogelijkheden en talenten, in plaats van beperkingen. Door te doen!

Elke Onbeperkte Denker bepaalt zelf op welke manier hij of zij zich wil inzetten voor dit thema. Bijvoorbeeld door het onderwerp bespreekbaar te maken op de afdeling, of door mee te doen aan één van de Onbeperkte Denker Challenges. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden binnen de Onbeperkte Denkers community! Kijk hiervoor op de pagina ‘Kom in Actie!’

Ben jij ook een Onbeperkte Denker?