Online Denktanksessies

Denk met ons mee over:

De Onbeperkte Denkers Erkenning (ODE)
donderdag  25 juni 2020 • tijd: 9.30  uur  –  11.00  uur (1,5 uur)
Mensen of afdelingen die op inspirerende wijze inclusiviteit in het kader van de banenafspraak realiseren, ontvangen een ODE; een mooie bokaal die zichtbaarheid geeft aan hun goede voorbeeld/voortrekkersrol. Doel: op positieve, leuke wijze inspirerende voorbeelden verzamelen, onder de aandacht brengen, mensen in het zonnetje zetten. Vraag: hoe kunnen we de kracht van zo’n ODE beter benutten?

Videoportretten
vrijdag 3 juli 2020 • tijd: 9.30  uur  –  11.00  uur (1,5 uur)
Welke Onbeperkte Denker inspireert jou en kan met zijn of haar verhaal anderen inspireren? Welke boodschappen willen we portretteren? Hoe willen we dit in beeld brengen? Specifiek of breed op thema en werkveld?

Challenge
donderdag 9 juli 2020 • tijd: 9.30  uur  –  11.00  uur (1,5 uur)
De Challenge ‘hoe kunnen we de ervaringen die we nu opdoen (coronatijd), benutten voor een inclusievere werkvloer?’ heeft heel veel ideeën en suggesties opgeleverd. Help ons te prioriteren welke ideeën het meest kansrijk zijn en als eerste aangepakt kunnen worden. En welke rol kan jij daar zelf in spelen?

30 dagen Team Challenge
vrijdag 17 juli 2020 • tijd: 9.30  uur  –  11.00  uur (1,5 uur)
Denk met ons mee hoe we leidinggevenden activeren. Leidinggevenden die op een leuke, ludieke wijze aan de slag willen om in hun team ‘onbeperkt denken’ te agenderen, ontvangen gedurende 30 dagen 2x in de week een leuke, out of the box opdracht om met hun team op te pakken. Welke leuke opdrachten kunnen we met elkaar bedenken om leidinggevenden onbeperkt = buiten de gebaande paden = buiten de lijntjes = buiten de comfortzone = met andere ogen, oren, kaders, etc. te laten denken/ervaren/proeven/ruiken/horen/voelen?

Aanmeldformulier