Download hier het highlights rapport


Hoe maken we de werkvloer in Nederland inclusiever?


Eind 2020 vroegen we jullie op uitnodiging van
voormalig minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink,
naar frisse ideeën om ruim baan te maken
voor collega’s met een arbeidsbeperking.

We ontvingen meer dan 60 ideeën, waarvoor dank!
Het volledige rapport ontvangen? Mail info@onbeperktedenkers.nl

10 inzenders ontvingen een Onbeperkte Denkers Verrassingspakket


Ben jij ook een Onbeperkte Denker?