Bijeenkomst ‘Psychische gezondheid op de werkvloer’

25 oktober: 9.00 – 11.00 uur


Eén op de vijf werkenden krijgt ooit te maken met een psychische aandoening. Ook binnen het Rijk zijn er vele collega’s die kampen met een psychische kwetsbaarheid.

Hoe kunnen we medewerkers met een psychische kwetsbaarheid en managers verder ondersteunen? Welke instrumenten en interventies zijn er binnen het Rijk?

Om onder andere deze vragen te beantwoorden, organiseert het ministerie van BZK op 25 oktober een online bijeenkomst over psychische kwetsbaarheid op het werk.

De sessie is bedoeld om samen met leidinggevenden, HR-experts, medewerkers, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers ideeën en mogelijkheden te verkennen en om van elkaar te leren.

(Mentale) vitaliteit is een onderwerp waar departementen de samenwerking zoeken en gezamenlijke ambities hebben. De bijeenkomst vindt plaats in opdracht van het IPGW (Interdepartementaal Platform Gezond Werken) en wordt in samenwerking met Onbeperkte Denkers georganiseerd.

Programma

  • 9.00     Welkom, doelstelling en inleiding thema door Onbeperkte Denkers
  • 9.15     Ervaringsverhaal: Nathalie Borgers – Ambassadeur Samen sterk zonder Stigma en voormalig Business Manager bij ABN Amro
  • 9.40     Mini-documentaire over en in gesprek met Nadya van der Sluis – Verweerschrijver bij IND en auteur van het boek “Van kwetsbaarheid naar kracht”
  • 10.00   Interactie in subgroepen voor verdere verkenning van ideeën en mogelijkheden
  • 10.20   Afronding en samenvatting
  • 10.30   Afsluiting

Aanmelden

Stuur een emailbericht aan: Sharda.kamaansing@minbzk.nl. Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvang je de Webex inloggegevens. Aanmelden kan tot en met maandag 4 oktober 2021.