ODE aan team D&I

Team D&I van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), onderdeel van het ministerie van BZK ontving onlangs de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, voor hun gedrevenheid en enthousiaste inzet voor een inclusieve rijksoverheid.

Liduine Frequin, manager Inclusiviteit a.i. bij UBR | Personeel, droeg het team voor met onderstaande motivatie:

“Team D&I zet zich dagelijks met veel gedrevenheid en enthousiasme in voor een inclusieve rijksoverheid. Iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, herkomst of beperking heeft namelijk recht op werk en op persoonlijke ontwikkeling. Denken in kansen en mogelijkheden zit in het DNA van Team D&I. Zij zien namelijk dagelijks dat verschillende mensen, achtergronden en competenties in een goede samenstelling betere resultaten behalen. Daar gaat Team D&I dus voor!

Het team bestaat uit Banenafspraak/D&I- recruiters, D&I adviseurs en een ondersteunende medewerker. Al vele jaren zet het zich in om de Rijksonderdelen te ondersteunen bij de opgave van de Banenafspraak met o.a. advisering, trainingen en recruitment. In de afgelopen jaren zijn er heel veel intakes, plaatsingen, meet & match bijeenkomsten gerealiseerd, mede dankzij de geweldige motivatie en creativiteit van de medewerkers van Team D&I. Elke keer worden er weer deuren geopend en vooroordelen weggenomen.

Het afgelopen jaar is de dienstverlening ‘Inclusiviteit’  toegevoegd aan het takenpakket van het team: Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich gelijkwaardig gezien en gehoord voelt? Team D&I heeft bijvoorbeeld meer dan 30 (zomer-)colleges, met meer dan 700 rijksdeelnemers, georganiseerd over allerlei D&I thema’s met als doel het Rijk en de rijksmedewerker handvatten te geven om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Daarnaast is ook o.a. de trainingsprogramma ‘Inclusief samenwerken; hoe doe je dat’ ontwikkeld. Deze training kan ingezet worden bij de diverse rijksonderdelen.

Team D&I is dé dienstverlener op het gebied van diversiteit en inclusie voor de Rijksonderdelen. Het zorgt ook voor verbinding tussen de diverse D&I Rijksnetwerken en de (Rijks)beleidsdirectie om gezamenlijk de D&I opgave handen en voeten te geven. Daarnaast ondersteunen de medewerkers de onderdelen bij de Inclusiviteitsopgave.

Team D&I heeft een tomeloze D&I energie, kennis en kunde en levert een hele mooie bijdrage  aan een inclusievere Rijksoverheid. Daarom verdienen, mijns inziens, de medewerkers de ‘Ode’ van de Onbeperkte Denkers!”


Ben jij ook een Onbeperkte Denker?