ODE aan Rick Wennekes

Rick Wennekes, manager bij de Dienst Terugkeer & Vertrek van het ministerie van Justitie en Veiligheid, ontving onlangs de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning. Hij is een ware ambassadeur voor arbeidsparticipatie binnen de DT&V en zoekt steeds naar nieuwe mogelijkheden voor bijzondere talenten.

Rick werd voorgedragen door Laura Lausberg, senior adviseur Bedrijfsvoering bij de DT&V en dossierhouder Diversiteit & Inclusie. Haar motivatie:

‘Rick is ambassadeur van het eerste uur en heeft een aantal medewerkers met een bijzonderheid binnen zijn team. Hij kijkt vooral naar mogelijkheden en talenten en niet naar beperkingen. Ook brengt hij actief binnen de organisatie het gesprek op gang en zoekt steeds naar nieuwe mogelijkheden.’

Reactie van Rick:

‘Ik vind het belangrijk dat iedereen binnen het team wordt gezien. Een team functioneert nog beter wanneer de verschillende kwaliteiten van een ieder worden erkend en kunnen worden ingezet.

Afgelopen jaren heb ik mij ingezet voor arbeidsparticipatie binnen de organisatie. Hierbij heb ik vooral gekeken naar de mogelijkheden en kwaliteiten van de individu en gekeken naar de mogelijkheden om deze te kunnen inzetten om gebruik te kunnen maken van deze kwaliteiten. Met als resultaat dat de medewerker wordt aangesproken op de kwaliteiten en zich gewaardeerd voelt in plaats van afgewezen te worden vanwege een beperking.

Ook de komende jaren zal ik mij blijven inzetten voor dit onderwerp en inclusie binnen de organisatie. Dank voor deze mooie waardering en de ODE.

Mijn tip: Denk in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden!’


Ben jij ook een Onbeperkte Denker?