vlnr: Marcelis Boereboom en Dewi-Jill van den Heuvel

ODE aan SG van VWS

Marcelis Boereboom, secretaris Generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ontving de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, uit handen van Dewi-Jill van den Heuvel, voorzitter van LEAGUE VWS, het netwerk binnen VWS voor en door mensen met een arbeidsbijzonderheid.

Feestelijke uitreiking

Marcelis werd verrast met de ODE nadat hij de officiële lancering van LEAGUE VWS feestelijk had ingeluid.

Marcelis Boereboom voelt zich erg betrokken bij de LEAGUE VWS. Hij zei hierover: “Mijn levensopvatting is niet voor niets: Elk mens is anders en uniek, maar iedereen is gelijkwaardig. Mijn rol hierin is de norm te stellen. We moeten meer divers worden en ruimte creëren voor iedereen. En we zijn er nog lang niet.”

Dewi-Jill maakte van de gelegenheid gebruik Marcelis te verrassen met de Onbeperkte Denkers Erkenning, voor zijn inzet voor het VN Verdrag Handicap, Discriminatie en gelijke kansen en zijn niet aflatende inzet om binnen de organisatie de aandacht op D&I thema’s te vestigen.

Marcelis vertelt dat het thema hem ook persoonlijk raakt: “Door mijn chronische ziekte heb ik vaak tegenwerking gekregen. Je moet veel kracht hebben en eigenwijs zijn om hier tegenin te gaan. En als ik heel eerlijk ben, ben ik wel heel trots dat ik met al mijn beperkingen op mijn 63e sG ben geworden. Hopelijk is dat een goed voorbeeld voor iedereen.” 

Op de vraag of hij beschermpersoon wil worden van de LEAGUE VWS, antwoordt hij: “Na zo’n mooie prijs kan ik hier natuurlijk alleen maar ja op zeggen. Dat wil ik zeker zijn!”

Lees hier meer over de LEAGUE VWS.


Ben jij ook een Onbeperkte Denker?