ODE aan Team Switch van Jan Willem Millenaar

Michel Oosterveld nomineerde team Switch voor een ODE. Jan Willem Millenaar, Directeur bij het Ministerie van Financiƫn nam de ODE namens het team in ontvangst.

Michel motiveert zijn aanvraag als volgt:

“In een overleg van het Projectteam Arbeidsparticipatie Switch kwam naar voren dat de teamleiders van Switch het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie geleverd hebben. Hierdoor kwam de behoefte naar boven de teamleiders van Switch te willen waarderen voor de inspanningen voor een bijzondere en kwetsbare doelgroep in een bijzondere tijd.

Vanuit het projectteam Arbeidsparticipatie Switch hebben we het afgelopen jaar van dichtbij kunnen meemaken hoe het de teamleiders van Switch gelukt is onder uitdagende omstandigheden een kwetsbare groep binnen onze samenleving te voorzien van perspectief op een waardevol en duurzaam perspectief op werk binnen de Belastingdienst.

Het project Arbeidsparticipatie waarbij we arbeidsparticipanten hebben verwelkomd en opgeleid, heeft in 2019 en 2020 gestalte gekregen, en met enthousiasme, drive, kennis en kunde hebben we deze nieuwe medewerkers kunnen voorzien van de juiste kennis, middelen en ervaring om binnen de Belastingdienst van toegevoegde waarde te zijn. Hierbij hebben deze teamleiders de organisatie-doelstellingen kunnen verenigen met de menselijke maat die o zo belangrijk is voor deze doelgroep.

Naast de uitdagingen te moeten pionieren in de eigen organisatie om middelen, werkpakketten, begeleiding en andere benodigdheden op het juiste moment en op de juiste plek beschikbaar te krijgen,  kwam er nog een extra uitdaging bij door de maatregelen omtrent Covid. Hierdoor werd het noodzakelijk medewerkers thuis in te werken en op te leiden. Dit heeft veel gevraagd van deze medewerkers, de organisatie, en met name de teamleiders. Instructiefilmpjes werden snel gemaakt en ‘hulp op afstand’ werd snel ingeregeld. Deze teamleiders hebben hierbij veel eigenaarschap, flexibiliteit en creatief vermogen laten zien.

Het resultaat is er dan ook, we hebben de beoogde instroom gehaald en daarmee niet alleen de organisatie-doelstellingen behaald, maar ook mensen in een positie gesteld een waardevolle bijdrage aan de maatschappij te leveren en een inkomen te verdienen. Een resultaat om trots op te zijn. Er zijn inmiddels 227 nieuwe collega’s met een beperking geworven waarvan er nu 189 binnen Switch werkzaam en lerend zijn. Vanwege deze prestatie vonden wij, het projectteam arbeidsparticipatie Switch het op zijn plaats deze groep voor te dragen voor een ODE!”

Lees hier de Ode die Onbeperkte Dichter Eric Hoogeweg voor Team Switch maakte.


Ben jij ook een Onbeperkte Denker?