ODE Sterre van Heemst

Sterre van Heemst, beleidsmedewerker bij het ministerie van BZK, werd voorgedragen voor een ODE door haar collega Ruben Loose. Zij werd tijdens een online teammeeting met de ODE verrast.

Ruben zegt over Sterre: “Sterre is iemand die zich zowel persoonlijk als professioneel interesseert in inclusie in algemene zin. Professioneel heeft zij zich het afgelopen jaar ingezet voor de toegankelijkheid van verkiezingen voor mensen met een beperking, door het gesprek aan te gaan met ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties en door in de instructie van stembureauleden extra aandacht te geven aan de toegankelijkheid van stemlokalen. In ons team is zij degene die aandacht vraagt voor een goede werksfeer en communicatie en het betrekken van alle teamleden. Persoonlijk voelde ik me door haar opstelling naar mij toe nooit als iemand met een ‘beperking’, maar als een gelijkwaardige collega. Daarom wil ik Sterre graag een ODE brengen. Waarschijnlijk is het voor haar heel gewoon en vanzelfsprekend en is zij zich er niet eens van bewust.”

Sterre: “Dit had ik echt niet verwacht, wat leuk! Het gaat inderdaad vanzelf, ik vind het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en mee kan doen! Fijn dat dit ook zo ervaren wordt.”

Hans Klok, de team coördinator vult aan:

“We werken heel hard in dit team. Het is goed om af en toe stil te staan bij wat je voor elkaar kunt betekenen. En het is goed om met zo’n Onbeperkte Denkers Erkenning, de ODE bokaal, letterlijk ‘in beeld te houden’ dat we met elkaar onbeperkt moeten denken, moeten blijven denken.”

Lees hier de Ode van Onbeperkte Dichter Eric Hoogeweg.


Ben jij ook een Onbeperkte Denker?