ODE aan Stefan Verhaegh

Stefan Verhaegh, adviseur afdeling Kennis & onderzoek bij directie Strategie van de NVWA, ontving onlangs de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, voor het zich met hart en ziel inzetten voor mensen met een bijzonderheid en zijn inzet voor de LEAGUE, het netwerk voor en door rijksambtenaren met een bijzonderheid.

Collega’s en mede-LEAGUE leden Janny van Baaren en Richard Huizinga nomineerden hem: “Stefan zet zich met hart en ziel in voor mensen met een bijzonderheid en is de drijvende kracht achter de League NVWA. Zijn enthousiasme, positiviteit en doorzettingsvermogen zijn kenmerkend voor hem, evenals zijn betrokkenheid bij individuen en de vriendelijkheid waarmee hij een ieder benadert.”

Ook Katinka van der Wees (EZK) en Sanne Ooms (IenW) zaten in het complot om Stefan te verrassen. Katinka: “Wat een leuk plan! Stefan verdient het, evenals Sanne Ooms, trouwens. Het is mooi dat zij al een ODE heeft ontvangen. Zij zijn namelijk samen bezig met de opzet van een LEAGUE EZK/LNV. Het zijn echte kwartiermakers.” Over Stefan zegt zij: “Stefan is een heel leuk persoon. Altijd even aardig, behulpzaam en goed in zijn werk. Hij snapt waar hij naartoe wil en zorgt voor een veilige sfeer.”

Koen Wienk, Hoofd Kennis en Onderzoek bij de NVWA en leidinggevende van Stefan deed ook graag een duit in het zakje: “Deze ODE voor Stefan is zo verdiend! Stefan werkt nu een jaar of vier bij ons en we zijn ontzettend blij met hem. Hij is een fantastische voorzitter bij de verschillende bijeenkomsten en ook vakinhoudelijk staat hij zijn mannetje. Hij is een aanwinst voor ons team. Echt top wat hij voor de LEAGUE aan het doen is. Nogmaals gefeliciteerd, Stefan!

Stefan: “Wow, wat een verrassing. Ik ben er echt even stil van. Wat is dit ook qua timing mooi bedacht, om tijdens een LEAGUE meeting over de kracht van netwerken, ook daadwerkelijk te ondervinden wat een netwerk oplevert. Samen staan we sterk.”

Wat heeft de LEAGUE nodig om inclusie van mensen met een bijzonderheid te realiseren?

Stefan legt die vraag graag voor aan de aanwezigen. Basten Quaedvlieg, voorzitter van de rijksbrede LEAGUE, pakt de handschoen op: “Allereerst gefeliciteerd, Stefan! Deze ODE heb je zo verdiend. Jouw inzet is enorm. Je hebt een belangrijke pijler toegevoegd aan de invloedssfeer van de LEAGUE; het betrekken van directeuren en directeuren-generaal als beschermpersonen bij de LEAGUE. Je hebt meegewerkt aan het proces van volwassen worden van de LEAGUE; van pioniersnetwerk naar een gevestigd netwerk.

Hoe anderen kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de LEAGUE:

  1. Door een realistisch beeld neer te zetten van mensen met een bijzonderheid. Hen te laten zien voor wat ze kunnen. En flexibiliteit te bieden. Daar schort het nog weleens aan, binnen de Rijksoverheid.
  2. Behoefte aan talent op een krappe arbeidsmarkt: laat dit talent niet verloren gaan, maar gebruik de talenten van mensen met een bijzonderheid. Geef mensen met een bijzonderheid de kans om hun talenten te laten zien en te ontwikkelen.
  3. Het moet de normaalste zaak van de wereld worden. Mensen moeten worden gezien voor hun talent, niet voor hun bijzonderheid of handicap. En ook in leidinggevende functies aanwezig en zichtbaar zijn.

Basten rondt af met: “De LEAGUE is er voor mensen met een bijzonderheid, maar we nodigen iedereen van harte uit die wil bijdragen aan inclusie, zoals ook onze beschermpersonen. En belangrijk is om specifiek aandacht te besteden aan inclusie van mensen met een bijzonderheid en dit niet te laten opgaan in het D&I brede thema. Inclusie van mensen met een bijzonderheid is niet alleen een  identiteitsvraagstuk of acceptatievraagstuk. Het begint vaak al met ├╝berhaupt een gebouw niet in kunnen komen met een rolstoel, of niet de faciliteiten tot je beschikking hebben om je werk uit te kunnen oefenen.”


Ben jij ook een Onbeperkte Denker?