ODE aan Siebrand Brouwer

Siebrand werkt als projectleider voor de instroom van medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak bij de FIOD, onderdeel van de Belastingdienst. Hij werd voorgedragen voor een ODE door Milia Akkerman en Mieke Schook.

Zij zeggen over Siebrand:

“De wijze waarop Siebrand duurzame banen voor kandidaten uit de doelgroep banenafspraak weet te realiseren, verdient navolging. Hij laat geen mogelijkheid onbenut om het belang van het werven van mensen met een arbeidsbeperking bespreekbaar te maken en om zo medewerkers Banenafspraak een kans te bieden binnen de FIOD. Hij is heel actief in het benaderen van leidinggevenden en denkt met hen mee welke vacatures geschikt zouden kunnen zijn voor toekomstige medewerkers uit de doelgroep. Ook wordt door hem actief over passende werkpakketten nagedacht. Dit is lang niet altijd eenvoudig bij een dienst zoals de FIOD die toch wel specifieke competenties vraagt.

Zoals wij Siebrand kennen, blijft hij creatief nadenken en werkt vanuit de gedachte wat vooral wél mogelijk is! Zo wordt de medewerkers Banenafspraak de kans geboden om een waardevolle bijdrage te leveren aan de Belastingdienst.
Doordat hij het belangrijk vindt om hieraan mee te werken, levert hij hierbij ook een maatschappelijke bijdrage.

Wij, als adviseurs van het Programma ‘Maak het Mogelijk’, hebben op een plezierige wijze met Siebrand kunnen samenwerken. Ook weet hij soms met humor bepaalde zaken met elkaar te bespreken. Het werven en plaatsen van medewerkers verloopt immers niet altijd even soeptel. Zeker in coronatijd vraagt dit toch wel enige inspanning én doorzettingsvermogen van een ieder. Soms kan humor dan weer ruimte scheppen om zo ook weer sámen enthousiast door te gaan.

Binnenkort breekt het moment aan dat Siebrand met pensioen gaat. Hij vindt het belangrijk dat deze doelgroep een blijvende kans geboden wordt en dat men, ook na zijn vertrek, zich actief hiervoor blijft inzetten. Inmiddels heeft hij een infrastructuur opgezet, waarmee de voortgang blijft gewaarborgd. Zo is men bezig met het opzetten van een landelijke multidisciplinaire werkgroep en er is aandacht voor interne opleidingen voor deze doelgroep. Hieruit blijkt dat hij het belangrijk vindt dat ook ná zijn vertrek hiermee doorgegaan wordt!

Wij vinden Siebrand een mooi mens en daarmee een voorbeeld voor het écht intrinsiek gemotiveerd zijn!”

Lees hier de Ode die Onbeperkte Dichter Eric Hoogeweg voor Siebrand maakte.


Ben jij ook een Onbeperkte Denker?