ODE aan PSG’s Gerdine van EZK en Eva van LNV

Gerdine Keijzer Baldé, PSG van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Eva Heijblom, PSG van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ontvingen de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, voor hun warme betrokkenheid bij de inclusie van medewerkers met een arbeidsbijzonderheid en hun steun aan de LEAGUE EZK LNV.

Katinka van der Wees is lid van de initiatiefgroep van de LEAGUE EZK LNV, onderdeel van de rijksbrede LEAGUE of Extraordinary People: het netwerk voor en door rijksambtenaren met een arbeidsbijzonderheid. Ze vertelt waarom Gerdine en Eva zijn genomineerd voor een ODE:

“Gerdine en Eva verdienen een ODE voor hun warme betrokkenheid bij de inclusie van medewerkers met een arbeidsbijzonderheid. Zij geven gezicht aan het draagvlak dat er is bij de ambtelijke top om samen met de LEAGUE EZK LNV serieus werk te maken van inclusie van mensen met een arbeidsbijzonderheid.”

Gerdine: “Wat prachtig, deze bokaal, deze ODE! Dank jullie wel, Katinka en collega’s van de LEAGUE. Ik ben er een beetje stil van. Dit doet mij heel veel. Wij werken als rijksoverheid voor de maatschappij. De maatschappij bestaat uit zoveel verschillende soorten mensen, ook mensen met een arbeidsbijzonderheid. Die horen er gewoon bij. Ik ben ervan overtuigd dat we ons werk veel beter doen als we ook mensen met een arbeidsbijzonderheid in ons midden hebben. Want die vertegenwoordigen wij ook. We hebben als werkgever nog veel te doen. En dat moeten we echt oppakken.

Ik draag het thema een heel warm hart toe. Twee jaar geleden werd ik van het ene op het andere moment doof aan een oor. Ik was zo totaal uit het veld geslagen. Ik zag mijn wereld instorten. Nu weet ik dat dat echt niet het ergste is wat mij kan overkomen. Maar ik ben mij er wel veel meer van bewust geworden hoe belangrijk goede voorzieningen en faciliteiten zijn, zoals een goede akoestiek in ruimten. Ik begrijp dat nu een heel stuk beter. Echt geweldig dat we volgende week eindelijk de LEAGUE EZK LNV oprichten.”

Eva: “De komende jaren en zo lang als het nodig is, blijven Gerdine en ik dit thema omarmen. Ik ben het met je eens, er moet binnen de rijksdienst nog veel gebeuren, want helaas is inclusiviteit nog geen vanzelfsprekendheid. Daar moeten we de komende jaren keihard aan blijven werken. Ik zie bij jou een hele grote innerlijke kracht, Katinka en je inspireert daarmee anderen en ons om samen met jou te strijden om alle vooroordelen uit de wereld en van de werkvloer te helpen. Laten we vooral in gesprek blijven en samen de goede dingen blijven doen.”

Katinka: “Laten we samen, met de LEAGUE EZK LNV nog meer inclusiviteit bereiken binnen dit ministerie. EZK is echt een ministerie naar mijn hart. Maar binnen het Rijk is nog een hoop te verbeteren, qua vooroordelen en qua aanpassingen binnen de departementen. Qua voorzieningen voor mensen met een arbeidsbijzonderheid. Ons motto is: ‘Met ons en door ons’. Betrek ons erbij. Wij hebben ook een stem en ervaring in wat er nodig is, met onze bijzonderheden. We zijn er nog lang niet, maar met jullie hulp en inzet komen we er wel!”

Meer weten over de LEAGUE en de doelstellingen van de LEAGUE? Lees hier


Ben jij ook een Onbeperkte Denker?