ODE aan Gerben Drost

Gerben Drost, adviseur P&O bij Zorginstituut Nederland (ZINL) ontving op 6 oktober de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, omdat hij zich met hart en ziel inzet voor een divers en inclusief ZINL.

Verschillende collega’s nomineerden hem: “Gerben zet zich in voor een inclusieve organisatie met divers samengestelde teams. Hij is een grote inspiratiebron voor vele collega’s en een koploper op het thema. Met zijn tomeloze enthousiasme en inzet weet hij collega’s actief bewust en onbewust mee te nemen in het inclusief denken en doen. Dit gaat bij hem verder dan het uitvoeren van zijn vak, maar is een echte passie en missie. Binnen ZINL werkt Gerben aan bewustwording door het thema op te nemen in het onboardingsprogramma, actieve aandacht vanuit RvB & MT te vragen, dialoogtafels te organiseren en onder andere aandacht te besteden aan diverse D&I dagen. Voor dat laatste heeft Gerben de Progress-vlag al aangeschaft voor Coming-out Day, omdat deze inclusiever is. Hij denkt in zijn activiteiten zo inclusief mogelijk en speelt goed in op wat er in de maatschappij gebeurt. Op gebied van werving en selectie zet hij extra in op een inclusieve arbeidsmarktstrategie en arbeidsmarktcommunicatie.”

Sonja Bloemers, projectmanager bij het CIZ, schoof ook Gerben naar voren als terechte ontvanger van de ODE. “Gerben is een bevlogen en initiatiefrijke collega. We hadden laatst een D&I overleg met de VWS concernpartners & ZBO’s en ik was volledig onder de indruk van Gerben. Ik kwam energiek en vol inspiratie uit het overleg. Gerben deelde handige tips en gaf aan op welke manier hij zijn activiteiten tentoonspreidt en intern collega’s activeert deel te nemen. Dat gaat een stap verder dan bewustwording creëren. Via het intranet wordt gezorgd dat de georganiseerde activiteiten ruim om tijd zichtbaar zijn. Vervolgens verwijst Gerben collega’s actief door naar allerlei berichtgeving zoals de training ‘selecteren zonder vooroordelen’ of de lezingen van de Diversity Academy*.”

Ook collega’s Liza Zobdeh, HR-beleidsadviseur VWS en collega Bianca Maasdamme, D&I expert VWS, nomineerden Gerben. “Gerben is een enorme inspirator. We kregen laatst een mailtje met allerlei handige websites gerelateerd aan het D&I thema die hij de afgelopen maanden verzameld had. Hij is toegankelijk en ontzettend behulpzaam naar collega’s. Altijd enthousiast en positief. Biedt een luisterend oor en denkt in oplossingen. Als er iets niet goed lukt of als er hobbels op de weg zijn, dan deelt hij dit ook en wordt er samen gekeken naar oplossingen. Hij is iemand die niet alleen alles mooi op papier heeft, maar ook daadwerkelijk doet. Hij zorgt er niet alleen voor dat er meer bewustwording & het verspreiden van kennis en kunde in de organisatie plaatsvindt, maar hij blijft ook zijn eigen leer- en ontwikkelbehoefte stimuleren. Hij is geregeld een actieve deelnemer van interne en externe D&I lezingen en masterclasses. Hij denkt mee, denkt verder en deelt. Hij durft kritisch te zijn en kijkt geregeld zaken vanuit een ander perspectief en geeft dit dan ook terug. Dat maakt dat het zo ontzettend fijn is om een Gerben in je midden te hebben. Zo gaan we samen vooruit!”

*De Diversity Academy is een reeks van zes lezingen en masterclasses per jaar. Deze worden verzorgd door externe sprekers met vernieuwende, verrassende en originele ideeën over hoe we diversiteit en inclusie kunnen benaderen. De lezingen worden verzorgd door externe partners met een brede scope uit de wereld van wetenschap, kunst, cultuur en bedrijfsleven. De masterclasses worden gegeven door professionele trainers met authentieke werkmethodieken. De opzet is thematisch en geclusterd. Het thema van iedere lezing komt terug in de daaropvolgende masterclass. Zo verbinden we kennis aan kunde en leren we hoe we praktisch in het dagelijks werk de nieuwe inzichten kunnen implementeren. De Diversity Academy is een venster naar buiten. We laten ons inspireren door wat er buiten de vier muren van onze ministeries afspeelt. We voorzien op deze manier ons denken en handelen, beleid en praktijk rondom diversiteit en inclusie van een grotere horizon.

De Diversity Academy vaart bewust op twee sporen. De lezingen worden als Webinar aangeboden aan iedereen binnen SZW en VWS die geïnteresseerd is. De masterclasses zijn bedoeld als boost voor D&I ambassadeurs van SZW en VWS. De masterclasses moeten onze ambassadeurs kennis en kunde bij brengen. Ze bieden verrassende en vernieuwende inzichten binnen eigen teams, afdelingen en directies en brengen het gesprek over diversiteit en inclusie op gang.


Ben jij ook een Onbeperkte Denker?