ODE aan Els van Kalleveen

Els van Kalleveen is senior beleidsmedewerker banenafspraak bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij werd voorgedragen voor een ODE door Jenny Laval – van Hoof, juridisch medewerker en beleidsondersteuner bij het Ministerie van OCW, die Els een typische Onbeperkte Denker vindt.

Els: “De mensen van de banenafspraak zie ik niet als ‘ander soort’ mensen, maar als mensen die een extra kans nodig hebben, blijkbaar, in onze samenleving. De beperking is vaak juist een verrijking; ze moeten vaak veel meer doen om een baan te krijgen dan een ander. ” Els zegt ook: “Ik begrijp niet waarom mensen er soms niet voor open staan of het lastig vinden. Er zijn immers ondersteunende hulpmiddelen.”

OCW hielp in 2 jaar tijd 155 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan, een aantal daarvan is nu in vaste dienst. De Onbeperkte Denkers Erkenning (ODE) wordt uitgereikt aan mensen of teams die inclusiviteit van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer realiseren. Goed voorbeeld doet immers volgen!

Lees hier de Ode die Onbeperkte Dichter Eric Hoogeweg voor Els maakte.


Ben jij ook een Onbeperkte Denker?