ODE aan Christina Tijsterman

Christina Tijsterman is adviseur Bedrijfsvoering bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Zij werd voorgedragen voor een ODE door Lilian Enzerink, teamleider Meld- en Informatiecentrum bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Lilian ontving eerder zelf een ODE.

Lilian schrijft:

‘Christina gaat binnenkort met pensioen en de ODE is een mooi tastbaar bewijs van wat zij heeft betekend en bereikt op de banenafspraak. Zij is een belangrijke schakel in het proces van inzet van participanten. Zo heeft ze bijvoorbeeld het fenomeen etage-assistent op succesvolle wijze in het leven geroepen. Dat heeft er zelfs toe geleid dat 1 etage-assistent is ingestroomd bij een beleids-DG en 1 is ingestroomd bij mijn eigen afdeling.

Ze ondersteunt mij, als uitvoerend teamleider, bij het hele proces van proefplaatsing en in dienst nemen van doelgroep kandidaten. Ze onderhoudt contacten met partijen zoals UWV en gemeente waardoor ik de juiste kandidaten krijg voorgesteld. Daarnaast heeft ze heel veel kennis en ervaring met de uitvoering en regelgeving en kan ik altijd met haar sparren over situaties. Ze is een steun en toeverlaat.

Ze is een onmisbare schakel in de interne keten om het werken met participanten mogelijk te maken. Ze is het aanspreekpunt voor de participant op het moment dat de proefplaatsing in gang wordt gezet en alles wat met de contractuele afhandeling te maken heeft. Ze heeft zoveel kennis, ervaring en tips, ze helpt het administratieve proces te ontlasten. Ze enthousiasmeert om te werken met de doelgroep. En ze begeleidt heel goed de managers, ontzorgt hen.’

Christina reageert:

‘Ik vond het heel leuk om te doen. Mijn tip voor anderen is: ga het gewoon doen. En heel fijn dat Sabah die mijn werk overneemt, er ook zo in staat. Met frisse blik, eigen ideeën en enthousiasme. Het allerbelangrijkste is dat je leidinggevenden het gevoel geeft ze te ondersteunen. Dat je ze een kennisbank biedt, zorg wegneemt bij hen en de drempel verlaagt om het te proberen. En bied het aan aan mensen die al hart hebben voor dit thema, ga het niet opdringen. Ik zeg altijd: “Doe het vanuit je hart, cijfers zijn niet de hoofdzaak”.’

Lees hier de Ode die Onbeperkte Dichter Eric Hoogeweg voor Christina maakte.


Ben jij ook een Onbeperkte Denker?