ODE aan Carmen Gonsalves

Carmen Gonsalves, Hoofd Internationaal Cyber beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken, werd thuis verrast met een ODE door Wouter Jurgens, plaatsvervangend Directeur Directie Veiligheidsbeleid.

Als motivatie voor haar nominatie zegt Wouter:

‘Ik breng de ODE aan Carmen omdat zij een manager is die zich met hart en ziel inzet voor een werkklimaat waarin elke medewerker de mogelijkheid heeft om zich te ontplooien en het beste uit zichzelf te halen. Ze doet dit vanuit de overtuiging dat dit rechtvaardig is richting alle medewerkers maar ook dat BZ als organisatie daar veel profijt van heeft. Juist door goed te kijken naar de unieke talenten van iedereen en te zorgen dat daar ruimte voor wordt gemaakt, versterkt ze haar team met toptalent! Carmen is wat dat betreft een voorbeeld voor managers bij BZ.’

Yolanda Beckers, regisseur bijzondere trajecten van de afdeling Hoofddirectie P&O Diversiteit en Inclusiviteit vult daarop aan:

‘Carmen zet zich met zoveel enthousiasme en energie in, niet alleen om zelf verschil te maken, maar ook om anderen bewust te maken en actief mee te denken en ideeën aan te dragen. Het viel mij meteen op hoe vanzelfsprekend ze het vindt dat iedereen kansen verdient om volwaardig deel uit te kunnen maken van de maatschappij en van BZ. Kortom: een rolmodel met haar hart op de juiste plaats voor de mens en de organisatie!’

Carmen is er even stil van als ze aan de deur verrast wordt met een ODE en een grote bos bloemen. Zij zegt:

‘Ik vind het een prachtige titel ‘Onbeperkte Denker’. Ik hoop dat we als BZ een bijdrage leveren met zijn allen aan dat Onbeperkte Denken. Vooral vanuit de gedachte van wat er kan en niet vanuit de gedachte wat er niet kan. En als we die gedachte voor onszelf goed voor ogen houden, dan kunnen we zoveel meer mensen binnen BZ binnenhalen, dan kunnen we de diversiteit en inclusiviteit nog zoveel extra toe laten nemen dan we nu doen – want ik denk dat we dat al doen en dan maken we onszelf nog een mooiere en betere en effectievere organisatie.”

En over haar eigen inzet:

‘Ik heb mijn best gedaan een kleine bijdrage te leveren aan het diverser maken van BZ. Vooral door het creëren van mogelijkheden voor mensen voor wie het niet zo vanzelfsprekend was dat ze bij BZ zouden kunnen werken, vanwege bepaalde beperkingen waar ze tegenaan liepen.

De reden dat ik het zo belangrijk vind, is dat ik zie dat mensen met enorme ambitie en talent soms tegen hobbels en obstakels oplopen die er niet zouden moeten zijn. Uitgangspunt bij het diverser maken van je organisatie en van de maatschappij is dat je heel goed voor ogen houdt dat niemand ‘normaal’ is, – gelukkig niet- en dat we allemaal heel divers zijn. Als we ons losmaken van dat hele beperkende, benauwende idee van dat er een bepaald ‘normaal’ bestaat, maar er vanuit gaan dat we allemaal bijzonder zijn en dat we die bijzonderheid als uitgangspunt nemen.

En dat we dan kijken hoe we iedereen in zijn eigen bijzonderheid kunnen ondersteunen om waar te maken wat hij of zij wil bereiken in het leven, dan zijn we al een stuk verder, denk ik.’

Lees hier de Ode die Onbeperkte Dichter Eric Hoogeweg voor Carmen Gonsalves maakte.


Ben jij ook een Onbeperkte Denker?