ODE aan Bart van Sprundel

Bart van Sprundel, Hoofd van de Centrale Eenheid Informatiehuishouding bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ontving onlangs de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning. Hij werd voorgedragen door Jacqueline Rensen, die Bart prijst voor de ruimte die hij haar geeft om haar talenten optimaal te ontwikkelen.

Jacqueline: “Bart is nu 2 jaar mijn leidinggevende. En zoals Bart het zelf omschrijft, we zijn samen op een mooie reis. Ik ben de enige collega binnen een verder horend team. Bart heeft de cultuurshock die hiermee gepaard gaat, zo goed mogelijk opgevangen. Hij verdiepte zich in waar ik tegenaan loop: hoe gemakkelijk het is om informatie uit de wandelgangen te missen, hoe het is om te communiceren als je de mond van de ander niet ziet of wanneer de ander te snel praat. Hij heeft zijn communicatiestijl aan mij aangepast en steeds hierin het goede voorbeeld gegeven aan het team.”

“Bart zag ook dat mijn talenten en kwaliteiten niet tot zijn recht kwamen in het team. Hij heeft mij daarom alle ruimte gegeven om mijn persoonlijke ambities na te jagen en mijn eigen initiatieven te ontplooien. Zo verzorg ik workshops ‘visuele communicatie’ en ben ik ambassadeur voor diversiteit en inclusie bij OCW geworden. Ook heeft Bart mij actief geholpen bij het zoeken van een beter bij mij passende functie door zijn netwerk voor mij aan te boren.”

Bart: “Ik zeg altijd tegen Jacqueline: ‘Er is niets mis met je! Maar als de randvoorwaarden in haar omgeving onvoldoende aansluiten of rekening houden met de specifieke behoeften van Jacqueline, dan wordt ze beperkt in haar mogelijkheden. Als we willen dat mensen volwaardig mee kunnen doen, dan stel je het talent centraal en niet de beperking. Als je open staat voor elkaar en elkaar durft te ontmoeten, dan kun je elkaar enorm versterken. Dit werkt twee kanten op. Ons leerproces bewijst dat er op deze manier mooie dingen kunnen ontstaan!”

Jacqueline: “Bart leerde mij inzicht te ontwikkelen in mijn communicatiestijl. Ik weet wat ik wil en zeg dat ook ronduit, op een directe manier. Dat kan confronterend zijn voor anderen. En ook non-verbaal viel voor mij een en ander te leren. Bart heeft mij geholpen meer basisvertrouwen te ontwikkelen. Daardoor heb ik nu minder de neiging mijzelf te overschreeuwen in onveilige situaties. En daar zijn er voor mij veel van.”

“Ik ga nu bij de rijksoverheid bij een beleidsdirectie werken, waar ik beleidsondersteunende werkzaamheden ga verrichten en ook betrokken word bij projecten. Een nieuwe uitdaging! Bart heeft een hele mooie en warme overdrachtsmail over mij gestuurd. En hij heeft aangeboden om zijn ervaringen, kennis en inzicht in omgaan met mij als dove medewerker te delen met zijn opvolger. Zodat mijn nieuwe reis een vliegende start krijgt en minder hobbelig zal verlopen!”

Bart: “De voordracht voor de ODE van Jacqueline maakte mij enigszins verlegen. Het is een eer om deze ODE en het prachtige gedicht van Eric Hoogeweg te mogen ontvangen. Door onze ervaringen en inzichten te delen, hopen Jacqueline en ik bij te dragen aan agendering van thema’s als inclusie en gelijke kansen. Dit doen we niet alleen, maar met alle betrokken collega’s. Door te laten zien hoe het ook kan gaan. Uiteindelijk gaat het niet om ons, maar om de vraag hoe we van en met elkaar kunnen leren. Hoe we elkaar kunnen inspireren om nieuwe wegen te ontdekken. Durf te dromen en durf te doen!”

Lees hier het interview van Jacqueline en Bart in de rubriek ‘Aan het Werk’ van de stichting Woord en Gebaar: www.woordengebaar.nl


Ben jij ook een Onbeperkte Denker?