ODE Angela van der Helm

Angela van der Helm, manager bij het ministerie van SZW, werd voorgedragen voor een ODE door Christan van Dijl, jr. secretaris bij Inspectie SZW. Angela is zijn manager.

Angela werd verrast op de werkvloer, toen zij dacht naar kantoor te komen voor een bilateraal met Christan. Met Onbeperkte Denkers via de laptop online aanwezig, nam Angela naast de ODE bokaal, het Ode gedicht en prachtige bloemen, ook de mooie woorden van Christan in ontvangst.

Christan:
‘Angela zet zich voor alle participanten binnen SZW onvermoeibaar in, biedt een luisterend oor waar nodig en neemt iedereen serieus. Ze probeert voor alle participanten onder haar vleugels een goede en duurzame plek te vinden waar iedereen zijn/haar talenten het beste tot zijn/haar recht kan laten komen. Met haar onvermoeibare inzet cijfert ze zichzelf weg zodat anderen kunnen opbloeien. Hiervoor verdient zij erkenning en zelf ook een moment in de schijnwerpers. Goed werk mag beloond worden.’

Angela is blij verrast en deelt met ons: 
‘Gelukkig is er steeds meer zichtbaarheid en ruimte voor dit belangrijke thema. We werken er bij SZW met een heel team aan en hebben ambassadeurs in de organisatie die zich hard en hart maken voor de goede zaak. Ook is er de LEAGUE. Belangrijk is om niet alleen stil te staan bij wat jij logisch vindt, maar ook open te staan voor wat logisch is voor een ander. Sleutelwoorden zijn: oog voor talenten. Dat is soms niet altijd gemakkelijk en je moet er soms ook echt je best voor doen. Belangrijk is dat we het structureel borgen en mobiliteit realiseren rondom arbeidsparticipanten.’

Christan vult hier op aan:
‘Angela maakt echt beweging, zorgt dat er wordt gekeken naar talenten en krachten, niet alleen naar wat er op papier staat.’

Angela vervolgt:
‘We zijn al langer bezig met de participatiewet en je ziet dat er, zoals het hoort, een verschuiving komt van niet alleen binnenhalen, maar ook opleiden, nadenken over mobiliteit, borging, talentontwikkeling en samenwerken. Er is teambuilding nodig. Nadenken over opleidingen en cursussen voor arbeidsparticipanten is relatief nieuw terrein. Het zijn nieuwe paden die ontdekt moeten worden, waar je lef voor moet hebben, en het aandurven om mensen zelf te laten uitleggen wat ze nodig hebben, waarom ze een bepaalde training willen. Pionieren. En dat is heel leuk en heel mooi om te doen.’

‘Soms moet je ook buiten de paden treden en anders dan de geijkte trainingen, zoals bijvoorbeeld effectief communiceren, durven toestaan. Bijvoorbeeld een hike-tocht voor persoonlijke ontwikkeling. En anderen laten zien dat zoiets ook kan en heel waardevol kan zijn, kan bijdragen aan iemand talentontwikkeling, welzijn en welbevinden.’

‘Tot slot: ik zie dat de goodwill bij ons ministerie er zeker is, mooi dat Onbeperkte Denkers de resultaten daarvan laat zien!’

Lees hier de Ode van Onbeperkte Dichter Eric Hoogeweg.


Ben jij ook een Onbeperkte Denker?