Afdeling SSO CFD

ODE aan afdeling SSO CFD

De Shared Service Organisatie voor Facilitaire Dienstverlening (SSO CFD) van de Belastingdienst ontving onlangs de ODE, de Onbeperkte Denkers Erkenning, omdat zij zich met hart en ziel inzetten voor de banenafspraak en fantastische resultaten boeken.

Torsten Kohlbrugge, senior adviseur bij het programma “Maak het mogelijk” van de Belastingdienst, droeg de afdeling voor.

Torsten: “Het afdelingshoofd dat zich al jaren inzet voor het plaatsen van medewerkers Banenafspraak is Joris-Jan Berens. In 2017 startte hij een pilotproject bij CFD/OFD met als resultaat dat na twee jaar bijna 60 medewerkers die bij aanvang boven-formatief geplaatst werden in een door jobcarving gecreëerde functie, konden aanblijven in een vaste functie als Assistent Service Medewerker. En inmiddels loopt er tevens een mobiliteitsproject voor deze medewerkers.”

Torsten vervolgt: “Ook Kitty Sliepen-Joosten, teammanager Centrale Invoer Heerlen (en aanjager binnen IHH) heeft zich enorm hard gemaakt voor het instromen en behouden van plekken voor mensen uit de banenafspraak. Zij heeft er voor gezorgd dat CFD, ondanks dat ze al ruimschoots boven het quotum zitten, in 2021 toch weer boven-formatief is gaan werven binnen IHH bij de DIV afdelingen en de Centrale Invoer.”

Kitty Sliepen-Joosten reageert: “Bij de Centrale Invoer in Heerlen werken we al jaren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking. Ik kan er kort over zijn: Doen! Probeer het gewoon! Kijk naar wat wél kan! Blijf daarbij eerlijk tegen elkaar, als het lukt, maar ook als het niet lukt. Je krijgt er enorm veel voor terug en dan heb ik het niet alleen over inzet en loyaliteit. Het maakt ons werk en het teamwork gewoon nog veel leuker. Bij Informatiehuishouding zetten wij ons er 100% voor in. Trots, dat ik daar onderdeel van mag uitmaken.”

Ook Joris-Jan Berens deelt graag zijn enthousiasme en gunt anderen dezelfde positieve ervaringen die hij heeft. Hij zegt: “De kunst is om medewerkers banenafspraak niet te bekijken vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden. Dat is mijn inzet geweest sinds 2017. Op welke plekken in de organisatie kunnen die medewerkers met hun mogelijkheden van toegevoegde waarde zijn voor het werk dat je uitvoert? Het vraagt even anders denken, maar ik ben er van overtuigd dat het overal kan. En als het dan lukt, is het een verrijking voor iedere organisatie!”


Ben jij ook een Onbeperkte Denker?