Aan wie breng
jij een ODE?

Een Onbeperkte Denker denkt in talenten en mogelijkheden, ziet kansen, gelooft in inclusiviteit, luistert naar andere geluiden, staat open voor ideeën, kijkt met een open blik, is onbevooroordeeld, loopt voorop… en maakt daarmee het verschil.
Hieronder vind je terug wie allemaal al een ODE heeft mogen ontvangen!

ODE aan afdeling CBI

“Voor de goede en open werksfeer, waarin ruimte wordt gemaakt voor diversiteit en inclusie.”

Lees meer!

ODE voor Milia Akkerman

“Altijd met een tomeloze energie en bevlogenheid”

Lees meer!

ODE voor Gemma Gijsen

“Als beloning voor haar tomeloze inzet en de inspiratie die zij velen bracht tijdens haar loopbaan”

Lees meer!

ODE voor Paul van den Heuvel

“Hij heeft oog en oor voor de mensen in het cluster én voor hun behoeften”

Lees meer!

ODE voor Liza Zobdeh

“Liza zet zich onvermoeibaar in voor diversiteit binnen VWS”

Lees meer!

ODE voor Marcelis Boereboom

“Elk mens is anders en uniek, maar iedereen is gelijkwaardig.”

Lees meer!

ODE aan Netwerk BeeBijzonder

“BeeBijzonder, een netwerk binnen SZW voor én door mensen met een (arbeids)bijzonderheid.”

Lees meer!

ODE aan Annemie Koegler

“Het is mooi om te zien hoe medewerkers hun talenten binnen Switch optimaal ontwikkelen…”

Lees meer!

ODE aan Walter & Klaas

“Walter en Klaas (teammanagers CAP IH bij de Belastingdienst in Heerlen) maken het verschil op de werkvloer.”

Lees meer!

ODE aan Marjolein Vreeman

“Marjolein zet zich als bestuurslid al vanaf het begin in voor de League Rijk en League OCW”

Lees meer!

ODE aan Rick Wennekes

“Een team functioneert nog beter wanneer de verschillende kwaliteiten van een ieder worden erkend”

Lees meer!

ODE aan Bram Segijn

“Zie de mens, kijk door de verpakking heen!”

Lees meer!

Team D&I van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Voor hun gedrevenheid en enthousiaste inzet voor een inclusieve rijksoverheid.

Lees meer!

Erno Bammens, Afdelingshoofd Handel & Digitaal Toezicht NVWA

“Hij ziet alleen deuren en de mogelijkheid om een deur te maken.”
Lees meer!

ODE aan PSG’s Gerdine van EZK en Eva van LNV

“Warme betrokkenheid bij de inclusie van medewerkers met een arbeidsbijzonderheid”
Lees meer!

ODE aan de FIOD

“Al jaren heel actief bij de instroom van medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak”
Lees meer!

Shared Service Organisatie voor Facilitaire Dienstverlening, Belastingdienst

“Omdat zij zich met hart en ziel inzetten voor de banenafspraak”
Lees meer!

Gerben Drost, P&O adviseur Zorginstituut Nederland (ZINL)

“Gerben zet zich in voor een inclusieve organisatie met divers samengestelde teams.”
Lees meer!

Stefan Verhaegh, NVWA, Ministerie EZK/LNV

“Over de LEAGUE: de kracht van netwerken is enorm, samen staan we sterker”
Lees meer!

Jolanda Brouwers, Ministerie van BZK

“In bijna alle gevallen zie je talenten opbloeien en levens positief veranderen”
Lees meer!

Bart van Sprundel, Ministerie van OCW

“Stel het talent centraal en niet de beperking”
Lees meer!

Harry Boschloo, Ministerie IenW

“Iedereen heeft talenten die het verdienen om aangeboord te worden!”
Lees meer!

Maurits van Lelyveld, Ministerie BZK

“Je haalt daadwerkelijk talent binnen, het is een verrijking voor je organisatie en je team, de winst is echt wederkerig.”
Lees meer!

Janneke Boer, Ministerie van SZW

“Een verrijking van je medewerkersbestand waarbij je nieuwe perspectieven binnenhaalt!Lees meer!

Joyce de Ruijter, Ministerie BZK

“Wanneer je je verdiept in de ander, blijkt dat er heel veel mogelijk is.”

Sterre van Heemst, Ministerie BZK

“Stilstaan bij wat je voor een ander kunt betekenen en leren van elkaars ervaringen” Lees meer!

Leo Schurink, Ministerie IenW

“Als leidinggevende moet je je best doen het beste uit iemand te halen”

Angela van der Helm, Ministerie van SZW

Focus op het talent van mensen, pionier en vind nieuwe wegenLees meer!

Carmen Gonsalves, Ministerie van BZ

“We zijn allemaal bijzonder, laten we dat als uitgangspunt nemen en niet een bepaald ‘normaal’” Lees meer!

Terry Hasselo, Ministerie van JenV en BZK

“Denk in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden en blijf vooral met elkaar in gesprek” Lees meer!

Jolinda Kerkmeer, Ministerie van BZK

“Zorg dat je duurzame arbeid creëert. Maak zorgvuldige plaatsingen en wees flexibel” Lees meer!

Christina Tijsterman, Ministerie van I&W

“Doe het vanuit je hart, cijfers zijn niet de hoofdzaak” Lees meer!

Eric van der Weg, ILT, Ministerie van IenW

“Mensen uit de banenafspraak hebben heel veel kwaliteiten, haal ze uit die kaartenbak bij het UWV!”
Bekijk de video!

Els van Kalleveen, Ministerie van OCW

“De beperking is vaak juist een verrijking!”
Lees meer!

Bianca Kaïm, Rijkswaterstaat

“Elkaars waarden, dromen en talenten als kompas gebruiken en niet het probleem maar de mogelijkheid als startpunt nemen” Lees meer!

Wilbert van de Griendt, Ministerie van SZW

“Toon lef in het doorbreken van ingesleten patronen, tradities en gewoonten. Moet je kijken wat je er dan voor terugkrijgt!” Lees meer!

Tjitske Sorel, ACM

“Het kan wel” (Loesje)
Lees meer!

Vera Bröcheler, ACM

“Laten we meer naar elkaars talenten kijken en daar de vruchten van plukken”
Lees meer!

Sanne Ooms, Ministerie van IenW

“Vind gelijkgestemden en vorm een netwerk: samen bereik je meer!”
Lees meer!

Gerard de Gooijer, Ministerie van BZK

“Denk niet dat alles toegankelijk is, maar denk mee om alles toegankelijk te maken.”
Bekijk de video!

Daniëlle Maanders, Belastingdienst

“ Blijf altijd jezelf en geef nooit op”
Lees meer!

Siebrand Brouwer, Belastingdienst

“Iedereen heeft recht op een goede plek in de maatschappij!”
Lees meer!

Helmy de Louw, Belastingdienst

“Diversiteit is prachtig, verrijkend en vanzelfsprekend!”

Marcel van Velthoven, Belastingdienst

“Schenk vertrouwen en (onder)steun de arbeidsparticipant, dan kan hij of zij heel veel bereiken”

Siem Nugteren, Ministerie van VWS

“Elk mens heeft talent. De kunst is dat talent te ontdekken en in te zetten voor een onbeperkte organisatie!”

Marcel Groot Kormelink, Belastingdienst

“Voor ieder mens met de juiste competenties is er plaats in onze organisatie”

Edgar Heijmans, directeur P-Direkt

“Ik kijk eerst naar de mens en zijn talent, dan maak ik een vacature.”
Bekijk de video!

Wouter Jongepier, Ministerie van BZK

“Als collega’s help je elkaar, of je nou een beperking hebt of niet”

Bekijk de video!

Mariette Kok, Belastingdienst

“Neem zelf het voortouw, enthousiasmeer anderen en doe het samen!”

Lilian Enzerink-Tap, ILT, Ministerie van IenW

“Het is een win/win situatie”

Bekijk de video!

Peter van Egmond, Belastingdienst

“Ze denken dat ze de gebochelde van de Notre Dame binnenkrijgen, en dan blijkt dat het een mens van vlees en bloed is”

Jeannette Kret, Belastingdienst

“Wees creatief in oplossingen en mogelijkheden, soms helpt een beetje brutaal zijn”
Lees meer!

Jan Willem Millenaar, Belastingdienst Switch

“Ook op afstand lukt het om met betrokkenheid en flexibiliteit mensen uit de banenafspraak naar regulier werk te begeleiden” Lees meer!

Jacqueline Rensen, Ministerie van OCW

“Wees open in je houding en bereid om te leren op andere manieren te communiceren”
Lees meer!

Ingmar Dobbelaar, ILT, Ministerie van IenW

“Mijn ervaring is dat doelgroepers heel kundig zijn, veel kunnen en heel nuttig zijn voor een organisatie”

Bekijk de video!

Esther Veldhuis, Ministerie van VWS

“Onbeperkte denkers kijken naar wat er wél kan! En wat kan er veel!”

Ben jij ook een Onbeperkte Denker?