Vraag om denkkracht van

Iris Westhoff

Ik werk als senior beleidsmedewerker voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op het dossier instroom arbeidsbeperkten. Daarnaast ben ik actief bij de League of Extraordinary People, het rijksbrede netwerk van, voor en door rijksambtenaren met wat in beleidstaal een arbeidsbeperking heet. De échte beperking zit echter in de manier waarop we over onszelf en elkaar denken. De League zoekt daarom actief de dialoog met bestuur, beleid en uitvoering om die beperkende gedachten weg te nemen. Hoe denk jij over jezelf? Verruim je denkkader door je vragen en ideeën met een Onbeperkte Denker te bespreken. Samen komen we verder in ons denkproces. Je kunt meer dan je denkt.