René van der Burg
René van der Burg

“Het gaat ook om plezier, toegevoegde waarde en voldoening in je werk.”

René van der Burg is directeur Kernprocessen EU bij de RVO. Hij draagt inclusiviteit niet alleen een warm hart toe, hij boekt ook resultaten. Het quotum voor de banenafspraak heeft hij voor zijn afdeling al gehaald, er werken ruim 20 mensen met een arbeidsbeperking.

Wat is de toegevoegde waarde van het werken met mensen met een arbeidsbeperking?

“De toegevoegde waarde is tweeledig; vanuit het perspectief zonder beperking en met beperking. Het gaat erom of iemand denkt vanuit beperkingen of vanuit mogelijkheden. Beide perspectieven zijn waardevol omdat degenen zonder arbeidsbeperking van hen met een arbeidsbeperking leren te denken in mogelijkheden. Het perspectief voor hen met een arbeidsbeperking is dat zij volledig meedraaien in een sociale context. Het gaat ook om plezier, toegevoegde waarde en voldoening in je werk.”

Wat zijn succesfactoren waardoor deze collega’s hun functie goed kunnen vervullen?

“Luuk van Dijk is een van onze teammanagers die zich hiervoor specifiek inzet. Hij zorgt ervoor dat onze medewerkers met een arbeidsbeperking alles krijgen wat nodig is om hen prettig te laten werken. Soms wil hij specifieke ICT oplossingen en dat kost dan wat hoofdbrekens, maar hij regelt het waar hij kan! Ik vind het ook onze plicht daarvoor te zorgen, dus waar ik hem daarin kan helpen, doe ik dat. De noodzakelijke extra voorzieningen en respect voor elkaar zijn de grootste succesfactoren.”

Wat zijn jouw tips om een inclusief team op de werkvloer te realiseren en tot een succes te maken?

“Gewoon doen! We kunnen zeggen dat we inclusiviteit omarmen, maar veel beter is om dat te laten zien. Het beste is om als team met goede intenties te kijken of je iemand met een arbeidsbeperking op kan nemen in je team. Ik gun ieder team in 2020 ervaring met iemand met een arbeidsbeperking. Dat weet je tenminste of het wel of niet werkt. Schuif de vooroordelen aan de kant en probeer het gewoon.”

Ben jij ook een Onbeperkte Denker?