Levi Zoutendijk

“Er moet openheid zijn”

Wie ben je en wat is je functie?

“Ik ben Christian Levi Zoutendijk  en ik werk aan de Mediatheek Rijksoverheid als metadataspecialist en in de beeldcommunicatie.”

Wat is je arbeidsbeperking en speelt dat een rol in je functie?

“Ik heb een milde vorm van autisme en daardoor ben ik vooral gevoelig voor geluidsprikkels. Ik werk dan ook regelmatig in een bijkamer waar het stiller is.”

Wat zijn 2 succesfactoren waardoor je deze functie goed kan vervullen?

“Ik heb voldoende uitdaging in mijn functie en ik krijg begrip van collega’s en mijn leidinggevende.”

Wat zijn jouw tips om een inclusief team succesvol te maken?  

“Communicatie; er moet openheid zijn over iemands beperking en er moet rekening mee gehouden worden, zodat iemand volwaardig mee kan draaien in het team.”

Welke tips heb je voor de rijksoverheid om meer banen te realiseren?

“Steek meer energie in bestaande en beginnende projecten zoals LEP door dit te ondersteunen en verder uit te breiden. Wees proactiever in de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. Zo kan een koptelefoon met ‘noise control’ een groot verschil maken.”