“Bespreekbaar maken helpt wél”

Wie ben je en wat is je functie?

“Ik ben Kyra Rietbroek en werk als Teammanager team Evenementen.”

Wat is jouw ervaring met het werken met iemand met een arbeidsbeperking in je team?

“Ik heb alleen maar positieve ervaring hiermee. Hiervoor werkte ik 2,5 jaar als teammanager bij P&O, daar werkten vier collega’s met een arbeidsbeperking. Het ging hier om hoger opgeleide collega’s die net als alle anderen ‘gewoon’ meedraaien in de werkzaamheden. Er was geen sprake van jobcarving. In mijn huidige team heb ik één collega met een arbeidsbeperking. Wij zijn aan het bekijken waar hij met zijn talent het beste tot zijn recht komt.”

Wat zijn voor jou de 2 succesfactoren waardoor deze collega’s hun functie goed kunnen vervullen?

“Voor mij zijn ze niet anders dan collega’s zonder arbeidsbeperking. We kijken naar talenten en passen iets aan als dat nodig is. Arbeidsbeperking vind ik ook een jeukwoord, maar we moeten er wel eerlijk over zijn. Iedereen heeft een gebruiksaanwijzing, en we vragen iedereen ‘wat heb je nodig’ om je werk te kunnen doen.”

Wat zijn jouw tips of aanbevelingen om een inclusief team op de werkvloer succesvol te maken?

“Heb het vooral als team over talenten inzetten binnen dat team. Ieders achtergrond/overtuiging mag er zijn, bespreek dat open en transparant. Je kunt doen alsof er niet aan de hand is, maar dat helpt niet, bespreekbaar maken helpt wél. Het is ook belangrijk dat je inzet op samenwerking en dat iedereen zich veilig voelt en het ‘anders’ zijn geaccepteerd wordt.”

Welke tips kun je de rijksoverheid geven om meer arbeidsplekken voor medewerkers met een arbeidsbeperking te realiseren?

“De Rijksoverheid zou wat creatiever kunnen worden, met name voor de lager opgeleiden die vaak blijer worden van de meer  praktische functies. Jobcarving kan er dan voor zorgen dat zij toch een baan krijgen. Ook de bewustwording kan beter, vaak wordt nu het wiel opnieuw uitgevonden. Wellicht helpt meer/betere voorlichting hier. Nu draait het vooral om het quotum en dat zou anders kunnen in de manier van communiceren. Jobcarving wordt nog te weinig toegepast en hulp en begeleiding kan beter geregeld worden. Voor managers zou het fijn zijn als er een soort ‘jobcoach’ is die voor meer inzicht kan zorgen.”