Kavita Hira

“In eerste instantie is er altijd weerstand, vaak uit onwetendheid”

Wie ben je en wat is je functie?

“Ik ben Kavita Hira en ik werk als Teammanager Functioneel beheer bij RVO.”

Waarom besloot je je op te geven als begeleider van iemand met een arbeidsbeperking?

“Binnen RVO houd ik me al vijf jaar bezig met het thema diversiteit en inclusie. Ik vind dat we meer open moeten staan voor elkaar en dat we verder moeten kijken dan de innerlijke en uiterlijke kenmerken van iemand. Toen RVO een oproep plaatste voor begeleiders van mensen met een arbeidsbeperking, heb ik direct gereageerd.”

Wat heb jij kunnen bijdragen aan zijn werkplezier/benutting van zijn talent?

“Ik werd gekoppeld aan Oscar. Hij heeft een academische achtergrond en een bipolaire stoornis. Over zijn arbeidsbeperking hebben we het alleen in het begin kort gehad. Mijn vraag aan hem was ‘hoe kan ik jou wegwijs maken’? Het is zijn eerste functie in een politiek bestuurlijke omgeving, dus we spraken over hoe het eraan toe ging op zijn afdeling, wie wat doet en waarom.

We spraken ook over dingen waar hij moeite mee had, zoals het soms iets te emotioneel reageren in communicatie met collega’s, waardoor dingen groter kunnen worden dan dat ze feitelijk zijn. We focussen altijd op waar hij goed in is.”  

Wat zijn jouw tips en aanbevelingen om het beste uit mensen met een arbeidsbeperking te halen/ een inclusief team op de werkvloer tot een succes te maken?

“Mijn tips zijn dat we niet langer moeten praten over mensen met een arbeidsbeperking, maar over mensen. We hebben allemaal een ‘handleiding’, ga altijd uit van wat iemand kan en of dat aansluit bij wat gevraagd/nodig is. En als er iemand op de afdeling komt met een bijzondere ‘handleiding’, bereid je team daar dan op voor. In eerste instantie is er altijd weerstand, vaak uit onwetendheid. Als je dat af gaat pellen/uitleggen, blijkt het altijd mee te vallen. Teamleden denken vaak dat er enorme aanpassingen nodig zijn of dat het werk eronder gaat lijden. Meestal zijn de aanpassingen minimaal en vergt het een extra begeleiding als ineen aparte kamer of dat iemand een vast aanspreekpunt nodig heeft. Zo simpel is het.”

Welke tips kun je de rijksoverheid geven om meer arbeidsplekken voor medewerkers met een arbeidsbeperking te realiseren?

“Iedereen mag er zijn, iedereen heeft een handleiding. Uit eigen ervaring is mijn tip dat we anders kunnen kijken naar reguliere functies. Ik zoek nu bijvoorbeeld een functioneel beheerder. Als een potentiele kandidaat dan opmerkt dat het ondersteunen van gebruikers hem/haar niet ligt, kan dat stukje van de totale functie door een ander opgepakt worden. Het Rijk kan meer banen realiseren door buiten de norm te gaan, door jobcarving toe te passen waar dat mogelijk is.”