Jenny Laval

Ik heb moeite met het begrip “arbeidsbeperking”

Wie ben je en wat is je functie?

“Ik ben Jenny Laval en ik werk als juridisch medewerker bij OCW.”  

Wat is je beperking en hoeverre speelt die een rol bij de vervulling van je functie?

“Ik heb moeite met het begrip “arbeidsbeperking”. Ik heb weliswaar een visuele handicap – ben nagenoeg blind –  maar dit betekent niet per definitie dat ik beperkt ben of belemmerd word in mijn werk. Met de juiste hulpmiddelen (brailleleesregel en spraaksoftware), functioneer ik net zo goed als iemand die goed ziet. De praktijk leert dat niet toegankelijke software voor mij belemmerend ofwel beperkend werkt.”

 Wat zijn 2 succesfactoren waardoor je deze functie goed kan vervullen?

“Wat mij goed maakt in het verrichten van mijn werkzaamheden, staat los van mijn visuele handicap. Voor mij zijn mijn (juridisch) analytische vaardigheden en taalvaardigheid de belangrijkste succesfactoren.”

Wat zijn jouw tips om een inclusief team succesvol te maken? 

“Ik vind dat een team altijd inclusief moet zijn om te kunnen functioneren. Iedereen moet worden ingesloten in plaats van buitengesloten. Daarbij maakt het niet uit wat de achtergrond van de teamleden is. Iedereen heeft zijn eigen achtergrond en referentiekader. De kunst is om al die verschillende referentiekaders als het ware tot één geheel te smeden zonder afbreuk te doen aan de individuele referentiekaders.”

Welke tips heb je voor de rijksoverheid om meer banen te realiseren?

“De intrinsieke motivatie moet zijn mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid geven volwaardig bij te dragen aan de samenleving. Als er sprake is van intrinsieke motivatie, speelt beeldvorming een minder belangrijke rol. Het is wenselijk dat men zich richt op de competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van de taken.”