Jan Pool

“Mijn ingesleten vanzelfsprekendheid werd ter discussie gesteld”

Wie ben je en wat is je functie?

“Ik ben Jan Pool en ik werk momenteel binnen de Inspectie SZW als coördinator Interne Arbozorg. In een klein team werken we hard aan het gezond en veilig werken van onze collega’s.”

Waarom heb jij je aangemeld als buddy: een sparringpartner voor iemand met een arbeidsbeperking?

“Ik meldde me aan omdat ik in mijn toenmalige functie als waarnemend afdelingshoofd Services / HRM van de Inspectie SZW veel collega’s uit de banenafspraak sprak bij hun indiensttreding. Tijdens die contacten werd ik geconfronteerd met de onnadenkende vanzelfsprekendheid waarmee ik mijn dagelijks werk deed en de taal die ik daarbij gebruikte. Wat mij vooral aan het denken zette, was dat er een dominant nuttigheidsdenken in mij was geslopen dat zich bediende van een vaag management jargon. Ik realiseerde me dat ik gedesoriënteerd was geraakt en zelf hulp nodig had van een buddy. Ik heb me toen opgegeven als buddy met de hoop dat die persoon voor mij ook een buddy kon zijn.”

Wat hield het voor jou in, buddy zijn?

“Vooral nadenken over mijn eigen tekortkoming, arbeidsbeperking en mijn ingesleten vanzelfsprekendheid ter discussie stellen. Uiteraard probeerde ik ook terughoudend te zijn om aan de nieuwe collega’s uit te leggen hoe de organisatie volgens mij in culturele zin werkt. Juist omdat ik mijn eigen functioneren door de ogen van de nieuwe collega’s wilde leren begrijpen. Ik dacht als ik inclusief wil zijn, moet ik plaats kunnen maken, letterlijk en figuurlijk. Gelukkig waren veel collega’s uit de banenafspraak bereid mijn buddy te zijn. Ze namen me op en gaven me een warm welkom. Zij deelden hun persoonlijke verhalen met me en gaven me het vertrouwen dat ik het uiteindelijk best goed doe als afdelingshoofd.”

Wat bracht het jou?

“Veel fijne buddy’s en het inzicht dat de wereld door de ogen van mijn buddy’s erg mooi is. Het relativeert mijn denken en mijn haastige gevoel om vooral nuttig te zijn binnen de organisatie. Dat maakte plaats voor bewust werken aan onze missie; ‘Eerlijk, Veilig en Gezond werken en Bestaanszekerheid voor iedereen’. Dankzij mijn buddy’s kreeg mijn kijk op het bestaan en mijn werk binnen de Inspectie SZW meer zekerheid. Ik weet nu hoe ik mijn werkend bestaan invulling wil geven en ik ben hen daar dankbaar voor.”

Wat zou jij willen zeggen tegen Onbeperkte Denkers die overwegen zich aan te melden als buddy?

“Als je net als ik behoefte hebt aan een buddy die je helpt om je dagelijkse vanzelfsprekendheid onder ogen te zien en te betwisten, vraag dan aan collega’s uit de banenafspraak of zij je buddy willen zijn. Mijn ervaring is dat zij een sterke inclusieve drive hebben en je graag, waardenvrij, helpen.”