Chris de Boer

“Check het doelgroepenregister”

Wie ben je en wat is je functie?

“Ik ben Chris de Boer en ik werk bij Inspectie SZW aan het project bodycams voor Arbeidsmarktfraude Inspecteurs.”

Wat is je arbeidsbeperking en in hoeverre speelt dat een rol in je functie?

“Ik heb chronische bloedarmoede waardoor ik een gele huidskleur heb en sneller moe ben dan de gemiddelde mens. En ik heb colitis ulcerosa, een chronische ontsteking aan de dikke darm. Beide spelen nauwelijks een rol, fysiek mankeer ik niets. Soms ga ik iets eerder naar huis en daar is dan alle begrip voor.”

Wat zijn voor jou de 2 succesfactoren waardoor je met je arbeidsbeperking deze functie kan vervullen?

“Dat is mijn positieve mindset, ik ben een aanpakker en denk in mogelijkheden. En hier beschouwen én behandelen ze me zoals elke andere medewerker.”

Wat zijn jouw tips of aanbevelingen om een inclusief team/inclusieve samenwerking op de werkvloer tot een succes te maken?

“Maak het bespreekbaar en sta ervoor open. In het doelgroepenregister staan veel potentiele nieuwe medewerkers. Kijk naar wat zij wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen.”

Welke tips kun je de rijksoverheid geven om meer arbeidsplekken voor medewerkers met een arbeidsbeperking te realiseren?

“Nu is het verplichte quotum nog de norm zonder dat men kijkt of wel de juiste begeleiding geboden kan worden. Ga uit van de kwaliteiten van iemand er zorg dat die in een ‘warm bedje’ terecht komt. Kijk ook naar de lange termijn, behoud die medewerkers en/of zorg dat zij door kunnen stromen naar een nieuwe functie.”