Caroline de Ruiter

“Ik lever met mijn eigen talenten en passie een bijdrage aan de organisatie”

Wie ben je en wat is je functie?

“Ik ben Caroline de Ruiter, 54 jaar en in 2018 afgestudeerd in het strafrecht. Ik heb een autismespectrumstoornis, maar val beslist niet in het plaatje van ‘de typische autist’. Ik werk bij Uitvoering van Beleid – een afdeling van het ministerie SZW – als Medewerker Gegevens behandelen en verwerken. Op dit moment behandel ik aanvragen en einddeclaraties van arbeidsmarktregio’s om arbeidsinclusie voor kwetsbare doelgroepen te bevorderen, waaronder aanvragen die als innovatief kunnen worden aangemerkt.”

Waarom deed je mee met het Onbeperkt Talent programma?

“Ik begon medio 2018 bij IND en ik ben in juni 2019 bij SZW terechtgekomen. Ik hoopte door deelname aan dit project andere mensen uit de Banenafspraak te ontmoeten. Ik ben warm ontvangen binnen de Rijksoverheid, maar ik miste het lotgenotencontact. Vooral het horen van de verhalen van anderen en het delen van mijn verhaal.”

 Wat heeft het Onbeperkt Talent programma jou gebracht?

“Ik heb geleerd dat het natuurlijk belangrijk is om opgedragen taken naar allerbeste vermogen uit te voeren, maar dat het evengoed belangrijk is om te zien hoe ik met mijn eigen passie en talenten een bijdrage kan leveren aan de organisatie. Mijn meerwaarde zit in de dingen waar ik vurig over nadenk, waarin ik graag zou meewerken aan verandering. Ik zou bijvoorbeeld aan jobcarving willen doen voor de vele mensen die een beroep moeten doen op de Participatiewet.”

Wat betekende Jan Pool voor jou als buddy? 

“Ik heb slechts één gesprek met Jan gehad, maar hoop me weer te mogen melden als ik concretere vragen heb over hoe me te bewegen binnen de organisatie. Ik heb genoten van zijn enthousiasme over zijn loopbaan en over hoe hij daarin ook zelf heeft aangegeven wat hij graag doet. Ik wil binnenkort een dag meelopen op een andere afdeling en Jan om hulp vragen als ik toe ben aan iets anders. Het zou natuurlijk mooi zijn als ik bij Uitvoering van Beleid niet alleen mooi werk, maar ook mijn passie vind.”