Onze ambitie is om aandacht te vragen, mensen bewust te maken, begrip te realiseren en mensen te activeren: Kom in beweging! Draag jouw steentje bij om de instroom van medewerkers met een arbeidsbeperking binnen het Rijk te stimuleren. Denken in talenten en mogelijkheden is hierbij het credo. Verschil maken is een kwestie van doen!

De beweging

Meer ruimte voor medewerkers met een arbeidsbeperking binnen het Rijk.

Over de beweging

De banenafspraak

In 2013 stemde het kabinet in met de wet Banenafspraak. 25.000 Banen in de overheidssector!

Lees de afspraak

Laat van je horen!

Onbeperkte Denkers zijn mensen die een steentje willen bijdragen aan een inclusieve rijksoverheid.